Leren leidinggeven door relevante en actuele theoretische kennis te verbinden aan de onderwijspraktijk!

Werken in het onderwijs betekent werken in een sector die altijd in beweging is.

Onze enthousiaste en betrokken team van opleiders beschikt over jarenlange ervaring als leidinggevende in het onderwijs. Een deel van ons combineert het werken als opleider met een baan als schoolleider en de kernopleiders wijden zich volledig tot de leiderschapsacademie. Door onze academische achtergrond en geruime praktijkervaring bieden wij een kwalitatief sterk opleidingsaanbod voor de deelnemers aan.  Onze gezamenlijke ervaringen en expertise koppelen wij aan onderzoek en toepassing van nieuwste inzichten op het gebied van leiding geven in het onderwijs.

 

Centraal gelegen leslocaties met uitstekende faciliteiten

We delen onze lokalen in Rotterdam met de PABO Thomas More en dat betekent dat je les krijgt in een gebouw met een energieke uitstraling waar de faciliteiten goed op orde zijn, net als op onze leslocatie in Amsterdam bij Aristo zalen.

Daarnaast bieden we al onze opleidingen en professionaliseringsmodules ook Incompany aan en verzorgen we hierin maatwerk. Gedurende de lesdagen is er in geruime mate koffie en thee en wordt gezorgd voor een smakelijke maaltijd.

 

Persoonlijke en professionele ontwikkeling gaan hand in hand

ONZE VISIE

We zijn ervan overtuigd dat je alleen een goede leidinggevende kunt zijn als je je ook als mens ontwikkelt: persoonlijke en professionele ontwikkeling gaan hand in hand.

We dagen iedereen dan ook uit om eerder opgedane kennis en ervaringen, overtuigingen en handelingsrepertoire voortdurend kritisch te onderzoeken, te verrijken en -waar nodig- bij te stellen. Dit om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld, ‘het waagstuk van het onderwijs’ aan te gaan, de vraag te stellen wat wenselijk is, de dialoog op te zoeken, ook als het spannend is, en met ons handelen bij te dragen aan een wereld waarin iedereen er mag zijn en niemand wordt buitengesloten. Een wereld waarin we ons verbonden weten en scheidslijnen overbruggen, nieuwsgierig naar hoe het ook of anders zou kunnen, geen gebruikers maar makers van de toekomst. Een wereld waarin we extra ondersteuning bieden waar het nodig is en samen kunnen lachen om lichtheid te brengen en nieuw perspectief.

Daarom Thomas More Leiderschapsacademie

Dé leiderschapsopleiding voor leidinggevenden in het onderwijs
Focus op persoonlijk en zinvol leiderschap
Deskundige opleiders en een inspirerende leeromgeving
Schrijf je in bij onze leiderschapsacademie

Conclusie accreditatie Leidinggeven aan schoolontwikkeling (LAS) 2021

‘De nadruk op de wisselwerking tussen persoonlijk leiderschap en schoolontwikkeling blijkt uit de praktijk en leidt tot stevige, zelfbewuste leiders. De opleiding legt de lat hoog en heeft hoge verwachtingen, wat leidt tot een gedegen opleiding met een gedragen visie en een heldere, consistente opbouw en bijbehorende documentatie. Het totaaloordeel van het panel over de kwaliteit van de opleidingen LAS I en LAS II van Thomas More Leiderschapsacademie is positief.’