Leiding geven aan schoolontwikkeling II

Vakbekwaam schoolleider voor zij-instromers

In het kort

De Thomas More Leiderschapsacademie en onderwijsadviesbureau B&T hebben de handen ineengeslagen en bieden vanuit hun expertise de opleiding Vakbekwaam Schoolleider voor zij-instromers aan. Deze opleiding bereidt jou voor op de onderwijspraktijk en op leidinggeven aan onderwijsteams. Bovendien leer je sturing te geven aan complexe processen. Met jouw leidinggevende ervaring in een andere sector kun jij met deze opleiding een zinvolle bijdrage leveren aan onderwijsvernieuwing en leidinggeven aan onderwijskwaliteit en ontwikkeling.

De opleiding Vakbekwaam schoolleider voor zij-instromers is zo ingericht dat je ook meteen kennis en ervaring in de onderwijssector opdoet en zo een goede entree maakt in het onderwijs. In één jaar (18 opleidingsdagen en drie coachingsmomenten) word je opgeleid tot vakbekwaam schoolleider. Je wordt begeleid in jouw persoonlijk leiderschapsontwikkeling, waarmee je zelf centraal staat met jouw talenten en ontwikkelpunten. We werken hiervoor met de Talenten Motivatie Analyse (TMA). In de verdiepingsmodule ‘Sturen op onderwijskwaliteit’ is er gerichte aandacht voor wat dit van je vraagt in het basisonderwijs, waarmee jij het verschil kan maken voor leerlingen

Leiding geven aan schoolontwikkeling

Algemene informatie

De basis van de opleiding is de door het Schoolleidersregister PO gecertificeerde opleiding Leidinggeven aan schoolontwikkeling II (vakbekwaam schoolleider). Deze opleiding bestaat uit 15 opleidingsdagen waaronder een tweedaagse. De opleidingsplaatsen zijn Rotterdam en Amsterdam. Je komt in een leergroep met zowel deelnemers die al in het onderwijs werken en deelnemers met ervaring in andere sectoren. Zo bouw je meteen je netwerk op en is er een rijke onderwijsomgeving waarin er wordt geleerd van en met elkaar. De opleiding bestaat uit drie leerlijnen die in verbinding staan met zes leiderschapspraktijken voor leidinggevenden in het onderwijs: visiegericht werken, in relatie staan met de omgeving, ontwikkelen van de organisatie, zorgen voor onderwijskwaliteit, leren en ontwikkelen van professionals en persoonlijk leiderschap vanuit een onderzoekende houding. Er wordt tijdens de opleidingsdagen in verschillende werkvormen gewerkt aan kennis, reflectie, inzichten en vaardigheden. Dit gebeurt vanuit een voortdurende pendel tussen theorie en praktijk.

Inhoudelijke leerlijn van de opleiding

Leidinggeven aan onderwijsontwikkeling en persoonlijk leiderschap

Over visies op leren en ontwikkelen en de invloed van de omgeving van de school.
Over persoonlijk leiderschap: Wat neem ik, onder andere vanuit mijn biografisch perspectief, mee in mijn leiderschap? Communiceren vanuit de positie van leidinggevende.

Het kennen en beïnvloeden van de omgeving en het vanuit visie leren en ontwikkelen en visie op de toekomst, richting geven aan ontwikkeling van het onderwijs.

Het kunnen sturen in alle domeinen (structuur/cultuur, onderwijs organisatie en pedagogisch klimaat, personeel en faciliteiten) met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het primaire proces.

Het ontwikkelen van een onderzoeksmatige houding en een onderzoeksmatige cultuur in de school. Het kunnen creëren van een professionele leergemeenschap in de school.

Persoonlijk leiderschap vanuit een onderzoeksmatige attitude is geïntegreerd in de drie leerlijnen. Bij persoonlijk leiderschap gaat het om het ontwikkelen van een eigen leiderschapsstijl vanuit zelfkennis en kennis van leiderschap gecombineerd met het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden. De onderzoeksmatige attitude blijkt uit het ontwikkelen van een kritische houding en onderbouwing vanuit wetenschappelijke inzichten ten aanzien van ontwikkelingen in het onderwijs.

 

Verdiepingsmodule Sturen op onderwijskwaliteit

Als zij-instromer volg je de extra module over de kwaliteit van het onderwijs. Je leert kwaliteitszorg in te richten, relevante informatie ten aanzien van onderwijskwaliteit te definiëren, te interpreteren en te beoordelen. Ook leer je over interventies zodat je een handelingsrepertoire ontwikkelt bij het leidinggeven aan kwaliteitsontwikkeling.

TMA en coaching

Gedurende het jaar krijg je een coach die je in coachingsgesprekken begeleidt. De start van de coaching is een persoonlijkheidsmeting: de Talenten Motivatie Analyse (TMA). Aan de hand van deze analyse worden persoonlijke leerdoelen gesteld die zowel in de opleiding als in de coaching een belangrijke plek krijgen. Jouw begeleider is ook jobcoach en de begeleiding richt zich ook op jouw authentieke presentatie op weg naar een eerste baan als schoolleider.

Leerwerkplek

Gedurende het opleidingsjaar participeer je in de praktijk van het onderwijs vanuit een leerwerkplek in een school. Deze leerwerkplek stelt je in staat om praktijkervaring op te doen en de opdrachten van de opleiding uit te voeren.

Studiebelasting

De opleiding bestaat uit een tweedaagse en 13 opleidingsdagen in de gemengde leergroep en 3 verdiepingsdagen onderwijskwaliteit met andere zij-instromers. Daarnaast heb je een gesprek over de TMA en twee coachingsgesprekken.

De opleiding vergt gemiddeld 12 uren per week aan tijdsinvestering. Dit is exclusief de leerwerkplek van minimaal 2 dagen in de week. Er geldt een aanwezigheidsverplichting voor deze opleiding van 87%.

 

Praktische informatie

De gevraagde investering is € 8.240,– Dit is inclusief de kosten van de tweedaagse en lunches. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met een bedrag van € 250,- voor de aanschaf van literatuur.

Er zijn financiële tegemoetkomingen beschikbaar voor zij-instromende schoolleiders. Meer informatie hierover vind je hier 

Locatie Rotterdam en Amsterdam

Informatie en intake

Heb je belangstelling, neem dan contact op met:

Robert Mentink, managing partner en kernopleider TML
06-22401125
r.mentink@thomasmorehs.nl

Pauline Zwaal-Arora, senior organisatie- en werving & selectieadviseur en loopbaancoach B&T
06-21100961
Pauline.zwaal@vbent.org

 

Direct aanmelden of meer informatie

Inschrijven Neem contact op
Robert Mentink (dr.)

Robert Mentink (dr.)

Managing partner en kernopleider TML