2 1236DEF

Over ons

 

Ontwikkelingen in de samenleving

Scholen staan midden in een snel veranderende samenleving. Door de onzekere toekomst, de veelheid aan informatie, de verschillende ‘waarheden’ in onze samenleving en alle vragen die op de scholen afkomen, is het meer dan ooit belangrijk om als leidinggevende te weten wie je bent en waar je voor staat. Dit vraagt om zelfbewustzijn, een positief kritische houding en de voortdurende ontwikkeling van je professionele identiteit. Je hebt als leider gezag door je opdracht én door wie je bent, door wat je meebrengt als leider en als mens. Als Thomas More Leiderschapsacademie leiden we deelnemers op tot zelfstandige, kritische leidinggevenden die vanuit verschillende aangereikte theorieën en praktijksituaties in staat zijn een eigen onderbouwde mening te vormen en daarnaar te handelen. We willen bij de deelnemers een duurzame ontwikkeling in gang zetten, waardoor ze in staat zijn om in verschillende contexten nu en in de toekomst hun leiderschap te tonen.

 

Zinvol leiderschap

Vanuit de Thomas More leiderschapsacademie vinden we het belangrijk dat deelnemers gedurende de opleiding leiderschap ontwikkelen passend bij de vragen die vandaag de dag op de scholen afkomen. De schoolleider is aanspreekbaar op zijn of haar opdracht met als basis: het leren en ontwikkelen van leerlingen bevorderen vanuit de visie van de school, doen wat goed is voor leerlingen nu en in de toekomst. Het kader van waaruit we opleiden noemen we Zinvol leiderschap. Zinvol leiderschap gaat over leiderschap organiseren en leiderschap tonen. Zinvol leiderschap is integraal en situationeel. De schoolleider handelt vanuit visie op onderwijs en integrale organisatieontwikkeling en stemt zijn of haar handelen voortdurend af op wat er wenselijk en nodig is gezien de specifieke context van de school. Bij het organiseren van leiderschap spreken we over horizontaal leiderschap. Dit leiderschap is gebaseerd op de principes van gespreid leiderschap. Leiderschap tonen gaat over het gericht blijven op de bedoeling en het waartoe van het onderwijs, het stimuleren van ontwikkelingen in die richting en het stevig handelen als de kwaliteit van het onderwijs in gevaar dreigt te komen. Vanuit Zinvol leiderschap neemt de schoolleider vanuit een ethische grondhouding deugdelijke beslissingen.

 

Onze ambitie sluit aan bij de ambities vanuit het beroepsprofiel voor de schoolleider: leidinggevenden die het verschil weten te maken voor alle leerlingen!
Voor ons zijn dat bovendien leidinggevenden:

  • die werken vanuit een sterke visie op onderwijs en hun handelen continu toetsen aan de waarde ervan voor het primaire proces; 

  • die zelfbewust en in balans zijn doordat ze hun zelfzorg op orde hebben en die de stevigheid hebben om complexe situaties aan te kunnen; 

  • die sturen op eigenaarschap en verantwoordelijkheid en een onderzoeksmatige cultuur; 

  • die mensen stimuleren om hun professionele identiteit continu en in verbinding met elkaar te ontwikkelen en het beste in zichzelf naar boven te halen; 

  • die een kritische kijk hebben op huidige en toekomstige ontwikkelingen in de samenleving en dat kunnen vertalen naar betekenis voor het onderwijs en de organisatie van het onderwijs;
  • die integraal kunnen sturen, doordat ze daar de kennis en de vaardigheden voor hebben; 

  • die een goede timing hebben voor nabijheid (persoonlijk zijn) en afstand (processen overzien).

 

Leiderschap vraagt om een leiderschapsleven lang leren en ontwikkelen. De Thomas More leiderschapsacademie levert daar met de opleiding Leidinggeven aan schoolontwikkeling I en II en de verschillende leermodules graag een inspirerende en waardevolle bijdrage aan.


 

De Thomas More Leiderschapsacademie is ontstaan vanuit een samenwerking tussen de Thomas More Hogeschool en Epsedean. We zijn in 2015 gestart met onze opleiding Leidinggeven aan Schoolontwikkeling (LAS I basisbekwaam en LAS II vakbekwaam). In datzelfde jaar werd deze opleiding na een succesvolle audit gecertificeerd door het Schoolleidersregister. LAS I en LAS II bieden we in open inschrijving aan in Rotterdam en Amsterdam en In Company op verschillende plaatsen in het land. In 2016 is ons aanbod uitgebreid met gecertificeerde modules voor herregistratie.