Thomas More Leiderschapsacademie

Oriëntatie op leiderschap

 

Deze opleiding is bedoeld voor ambitieuze leerkrachten die willen verkennen of ze kunnen en willen doorgroeien naar een leidinggevende functie in het onderwijs. Tijdens deze opleiding maken deelnemers kennis met de belangrijkste aspecten van leidinggeven in het onderwijs, krijgen ze zicht op welke kwaliteiten nodig zijn voor een functie als leidinggevende in het onderwijs en krijgen ze inzicht in hun eigen (potentiele) leiderschapscapaciteiten. Leiderschap in het onderwijs: Wat is het? Zou ik het kunnen? Wil ik het?

 

Tijdens de zes opleidingsdagen wordt met behulp van verschillende werkvormen gewerkt aan kennis, reflectie, inzichten en vaardigheden ten aanzien van het leidinggeven. Dit gebeurt vanuit een voortdurende pendel tussen theorie en praktijk.

 

In het programma staan de volgende leerlijnen centraal:

 

Leidinggeven aan onderwijsontwikkeling en persoonlijk leiderschap

Over visies op leren en ontwikkelen en de invloed van de omgeving van de school.

Over persoonlijk leiderschap: Wat neem ik, onder andere vanuit mijn biografisch perspectief, mee in mijn leiderschap? Communiceren vanuit de positie van leidinggevende.

 

Managen van de onderwijsorganisatie

Over het inrichten van de schoolorganisatie en het sturen in cultuur.

 

Leidinggeven aan professionals en onderzoeksmatig leiderschap

Over de professionele leergemeenschap en de geheimen van teams.

Over het verschil tussen vragen en antwoorden en het verschil tussen feiten en veronderstellingen.

 

Het programma bestaat uit zes bijeenkomsten van een dag

De totale studiebelasting bedraagt 168 uren (6 ECTS): zes opleidingsdagen van 9.15 tot 16.15 uur, korte praktijkopdrachten en voorbereiding voor de bijeenkomsten waaronder het bestuderen van literatuur.

 

Intake

Deelnemers maken ter voorbereiding op de eerste dag een online profieltest.

 

Eindpresentatie

Tijdens de oriëntatie houden deelnemers een portfolio bij met opgedane ervaringen, kennis en inzichten en korte praktijkopdrachten. In een eindpresentatie worden kennis en inzichten gepresenteerd en geven deelnemers onderbouwd antwoord op de vraag: 'Leiderschap, zou ik het kunnen en wil ik het?'

 

Kosten

Kosten opleiding: € 1950,–

Bijkomende kosten: voor aanschaf literatuur € 100,–