2 1330DEF

Module Kennis- en kwaliteitsontwikkeling

Thema: Het waartoe van het onderwijs

 

Wat is goed onderwijs en hoe bepalen we dat? In de module ‘het waartoe van het onderwijs’ vertrekken we vanuit het basisidee dat ‘wat we goed onderwijs vinden’ in een voortdurende dialoog wordt bepaald en dat de aldus verkregen ‘waarheid’, een ‘tijdelijke waarheid’ is. Hoe zorg je er als school voor dat je oog hebt voor maatschappelijke ontwikkelingen en dat je deze ‘tijdelijke waarheid’ over wat goed onderwijs is, telkens onderzoekt, evalueert, bijstelt en/of nieuw bepaalt. Dat vraagt om een professionele leergemeenschap waarin professionals onderzoeksmatig werken. Waarin niet alleen wordt gekeken naar de smalle opbrengsten van het onderwijs maar ook naar de brede opbrengsten, om in de termen van Biesta (2015) te spreken, niet alleen verantwoorden over kwalificatie, maar ook over socialisatie en persoonsvorming. 

 

Tijdens de bijeenkomsten ga je actief aan de slag met instrumenten en werkvormen die ook in de eigen praktijk kunnen worden gebruikt. Zo is er elke opleidingsdag aandacht voor Deep Democracy. Deep Democracy is een methodiek die handvatten biedt voor besluitvorming met aandacht en waardering voor verschillende opvattingen, waarbij de wijsheid van de groep professionals wordt benut.

 

Korte beschrijving bijeenkomsten

 

In de eerste bijeenkomst staat strategisch kwaliteitsmanagement centraal. Hierbij besteden we aandacht aan het denken over kwaliteit en de fasen van kwaliteitsontwikkeling. Vanuit de theorie kijken we naar het kwaliteitsmanagement van de eigen onderwijsorganisatie. In hoeverre draagt dit bij aan de realisatie van de strategie en heeft het een directe verbinding met de dagelijkse praktijk? Op welke wijze draagt kwaliteitsmanagement bij aan het leren en ontwikkelen van leerlingen?

 

In de tweede bijeenkomst staan de professionele ruimte en de professionele leergemeenschap centraal. Vanuit de theorie worden kenmerken van professionele ruimte en professionele leergemeenschap verzameld die als basis dienen voor een beperkt onderzoek dat de schoolleider gaat doen naar de stand van zaken van de professionele ruimte in de eigen organisatie.

 

In de derde bijeenkomst staat het onderzoeksmatig werken centraal. Hierbij ligt de nadruk op het gebruik van data van extern en intern onderzoek voor kwaliteitsontwikkeling en onderwijsvernieuwing. We staan stil bij het vertalen van wetenschappelijke kennis en inzichten naar de dagelijkse praktijk en het creëren van een onderzoeksmatige cultuur in de onderwijsorganisatie. De schoolleider bereidt een beperkt onderzoek voor naar de professionele ruimte in de eigen praktijk.

 

In de vierde bijeenkomst staat het thema verantwoording centraal. We besteden aandacht aan de ontwikkelingen in de maatschappij en specifiek in het onderwijs en de toenemende noodzaak van horizontale verantwoording en transparantie. Er wordt ingegaan op de verschillende vormen van verantwoording en verantwoording vanuit professionele ruimte.

 

In de vijfde bijeenkomst staat synthese centraal waarbij de hele kwaliteitscyclus nogmaals doorlopen. Hier wordt de verbinding gelegd tussen de vier deelaspecten van de module kennis en kwaliteitsontwikkeling. Je wordt uitgenodigd om te laten zien wat je hebt geleerd op het gebied van kennis en kwaliteitsontwikkeling en de verschillende aspecten ervan : strategisch kwaliteitsmanagement, professionele ruimte en professionele leergemeenschappen, onderzoeksmatig werken en verantwoording. Je maakt op eigen wijze helder wat dit betekent voor jouw leiderschapsontwikkeling en voor de schoolontwikkeling.

 

 

Heb je vragen over de inhoud van deze module dan kun je contact opnemen met
Marijke Nederkoorn-Bajema, MEd

06-40102028

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

SRPO vignet kleur herregistratie