2 1330DEF

Leermodule Leidinggeven aan verandering: De leider als dirigent en tuinman

 

Als leidinggevende kan je het niet alleen. Zonder 
een bevlogen groep medewerkers komt er van de ambities van de school weinig terecht. Het kunnen begeleiden van de medewerkers in de zich continu ontwikkelende onderwijspraktijk bepaalt het vermogen van de school om innovatief en ontwikkelgericht te zijn. Hoe creëer je als leidinggevende een biotoop waarin de medewerkers kunnen floreren, kunnen groeien, bereid zijn zich maximaal in te zetten en hoe kun je als leidinggevende medewerkers dragers maken van een professionele attitude gericht op continue aanpassing.

 

Korte beschrijving bijeenkomsten ‘De leider als dirigent en tuinman’

De rode draad in alle bijeenkomsten is het voortdurend reflecteren op de eigen visie en mentale modellen ten aanzien van verandering in relatie tot wat nodig is voor de ontwikkeling van het onderwijs en de mensen in het onderwijs en het omzetten van deze reflectie naar con­ crete acties in het hier en nu.

 

Bij de eerste bijeenkomst ligt het accent op het begrip "visie", en onderzoeken we welke rol visie speelt en kan spelen in veranderingsprocessen, welke eigen men­
tale modellen er bestaan ten aanzien van leidinggeven aan verandering en we verkennen de omgeving vanuit perspectief van de maatschappelijke opdracht van de school. Er wordt ook specifiek aandacht besteed aan wat Story Telling kan betekenen in veranderingsprocessen.

 • Wat is de functie van visie in veranderingsprocessen?
 • Het kennen en onderzoeken van de eigen mentale 
modellen ten aanzien van verandermanagement
 • Het kritisch beschouwen van de maatschappelijke 
opdracht van de school
 • De functie en werking van storytelling bij veranderingsprocessen

 

Bij de tweede bijeenkomst ligt het accent op het stimule­ ren van betrokkenheid en eigenaarschap van mensen bij verandering, de veranderbereidheid van mensen in het algemeen en het thema motivatie en weerstand.

 • Hoe stimuleer je als leidinggevende eigenaarschap van een verandering?
 • Intrinsieke en extrinsieke motivatie bij verandering
 • Wat zijn de kenmerken van weerstand en hoe kan ik 
daar als leidinggevende mee om gaan?
 • In hoeverre zijn mensen in de basis veranderbereid?

 

De derde bijeenkomst gaat over de ontwikkeling van mensen als dragers van de professionele attitude die is gericht op continue aanpassing en verbetering.

 • De aanpassing van de mens aan omstandigheden in heden – verleden en toekomst
 • Wat is een professionele attitude en hoe staat het met je eigen professionele attitude?
 • Van attitude naar gedrag en sturen op gedrag
 • Cultuurverandering, waarom, wat en hoe?

 

Bij de vierde bijeenkomst staat de leidinggevende als procesmanager van veranderingen centraal. Hoe richt je een veranderproces in en welke basisveronderstellingen liggen hieraan ten grondslag? De nieuwste inzichten ten aanzien van veranderprocessen komen aan de orde.

 • Wat zijn de eigen veranderervaringen en voorkeurs­ stijlen?
 • Het verschil tussen verbeteren – veranderen en vernieuwen
 • Het inrichten van een veranderproces

 • Het reizigersmodel versus het trekkersmodel

 

De laatste bijeenkomst zal een sterk reflectief karak­ ter hebben. Er wordt meer afstand genomen van de dagelijkse praktijk en gekeken of het lukt om blijvende verandering en voortdurende schoolontwikkeling te realiseren.

 • Het cyclische proces versus iteratief veranderen
 • Wat zijn de opbrengsten van veranderingen en welke rol speelt de factor tijd hierin?
 • De discrepanties tussen dromen en doen
 • De eisen van de omgeving

 

 

Heb je nog vragen over de inhoud van deze module dan kun je contact opnemen met
drs. Robert Mentink

06-22401125

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

SRPO vignet kleur herregistratie